Kaardid

Pirgu

2012

Aasta

Raplamaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2012077

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 3.48 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: Pirgu Küla MTÜ

Varaline autoriõigus: Pirgu Küla MTÜ

Kaardistajad: Madis Oras, Sven Oras

Välitöö aeg: 2012

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: 100%

Joonis: Madis Oras, Sven Oras

Faili tüüp: OCAD 9.0

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus: -

Täiendav info kaardi kohta: -

Pirgu
Ava orienteerumiskaart