Kaardid

Harju-Risti

2014

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2014076

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 5.18 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: Risti Põhikool

Varaline autoriõigus: Risti Põhikool

Kaardistajad: Tiit Tatter

Välitöö aeg: 2014

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: 100%

Joonis: Tiit Tatter

Faili tüüp: OCAD 9

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus:

Täiendav info kaardi kohta:

Harju-Risti
Ava orienteerumiskaart