Kaardid

Sõitme

2015

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2015033

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 4.79 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: SRD SK

Varaline autoriõigus: SRD SK

Kaardistajad: D.Shved

Välitöö aeg: 2015

Eelmine kaart: 2012054 2007001

Esmakaardistatud ala osa: -%

Joonis: D.Shved

Faili tüüp: OCAD 8.0

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus: TON

Täiendav info kaardi kohta: -

Sõitme
Ava orienteerumiskaart