Kaardid

Uulu

2015

Aasta

Pärnumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2015046

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 13.84 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A3..

Kaardi tellija: OK West

Varaline autoriõigus: OK West

Kaardistajad: Ville Vinkel

Välitöö aeg: 2015

Eelmine kaart: 2010050

Esmakaardistatud ala osa: 33%

Joonis: Ville Vinkel

Faili tüüp: OCAD 10.0

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus: Eesti MV öisel tavarajal

Täiendav info kaardi kohta:

Uulu
Ava orienteerumiskaart