Kaardid

Tsiatsungõlmaa

2017

Aasta

Võrumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2017026

Number

1:15 000

Mõõtkava

Pindala: 15.74 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A3

Kaardi tellija: OK Võru

Varaline autoriõigus: OK Võru

Kaardistajad: Madis Oras, Timo Sild

Välitöö aeg: 2017

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: 100%

Joonis: Madis Oras, Timo Sild

Faili tüüp: OCAD 11

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus: Karjalaskevõistlus 2017

Täiendav info kaardi kohta: -

Tsiatsungõlmaa
Ava orienteerumiskaart