Kaardid

Aegna

2017

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2017034

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 5.29 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: Libahundi Jälg

Varaline autoriõigus:

Kaardistajad: Mait Tõnisson

Välitöö aeg: 2017

Eelmine kaart: 8905

Esmakaardistatud ala osa: 0%

Joonis: Mait Tõnisson

Faili tüüp: OCAD 11

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus: Libahundi Jälg Kevad 2017

Täiendav info kaardi kohta:

Aegna
Ava orienteerumiskaart