Kaardid

Keldrimäe

2018

Aasta

Tallinn

Maakond/linn

SPRINDI

Tüüp

2018001

Number

1:5 000

Mõõtkava

Pindala: 0.62 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: Mapest OÜ

Varaline autoriõigus: Mapest OÜ

Kaardistajad: Marek Karm

Välitöö aeg: 2017-2018

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: 100%

Joonis: Marek Karm

Faili tüüp: OCAD 10.0

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus: Eesti koondiste sprindi katsevõistlus

Täiendav info kaardi kohta: -

Keldrimäe
Ava orienteerumiskaart