Kaardid

Pähni-Krabi

2020

Aasta

Võrumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2020026

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: - km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A3

Kaardi tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus

Varaline autoriõigus: Riigimetsa Majandamise Keskus

Kaardistajad: Madis Oras

Välitöö aeg: 2020

Eelmine kaart: 2006060

Esmakaardistatud ala osa: 95%

Joonis: Madis Oras

Faili tüüp: OCAD 2018

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus: -

Täiendav info kaardi kohta: -

Pähni-Krabi
Ava orienteerumiskaart