Kaardid

Võidu

2023

Aasta

Pärnumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2023078

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 1.9416 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: Orienteerumisklubi West

Varaline autoriõigus: -

Kaardistajad: Marek Nõmm

Välitöö aeg: 2023

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: 100%

Joonis: -

Faili tüüp: OCAD 2018

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus: Pärnumaa orienteerumisneljapäevak

Täiendav info kaardi kohta: -

Võidu
Ava orienteerumiskaart