Kaardid

Rõuge

1973

Aasta

Võrumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

0303

Number

1:20 000

Mõõtkava

Pindala: - km2

Kõrgusjoonte vahe: 4m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: teadmata

Varaline autoriõigus: teadmata

Kaardistajad: A.Saue

Välitöö aeg: 1973

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: -%

Joonis: A.Saue

Faili tüüp: -

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus: -

Täiendav info kaardi kohta: -