Kaardid

Rõuge

1974

Aasta

Võrumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

0401

Number

1:20 000

Mõõtkava

Pindala: km2

Kõrgusjoonte vahe: 5m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: teadmata

Varaline autoriõigus: teadmata

Kaardistajad: A.Saue

Välitöö aeg: 1974

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: 0%

Joonis: A.Saue

Faili tüüp:

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus: EMV SO märge ja märketeade 1974

Täiendav info kaardi kohta: