Kaardid

Vääna-Tugamanni

1978

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

0807

Number

1:20 000

Mõõtkava

Pindala: km2

Kõrgusjoonte vahe: 2m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: EKE EMV

Varaline autoriõigus: EKE EMV

Kaardistajad: T.Tatter

Välitöö aeg: 1978

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: 0%

Joonis: T.Tatter

Faili tüüp:

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus:

Täiendav info kaardi kohta: