Kaardid

Elva-Olde

1984

Aasta

Tartumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

8425

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A3

Kaardi tellija: ENSV Spordikomitee, EOF

Varaline autoriõigus: ENSV Spordikomitee, EOF

Kaardistajad: K.Kalm

Välitöö aeg: 1983-1984

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: 0%

Joonis: K.Kalm

Faili tüüp:

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus: NSVL MV 1984

Täiendav info kaardi kohta:

Elva-Olde
Ava orienteerumiskaart