Kaardid

Rõuge

1986

Aasta

Võrumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

8603

Number

1:15 000

Mõõtkava

Pindala: - km2

Kõrgusjoonte vahe: 4m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: EOF

Varaline autoriõigus: EOF

Kaardistajad: A.Saue

Välitöö aeg: 1986

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: -%

Joonis: A.Saue

Faili tüüp: -

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus: EMV SO märge 1986

Täiendav info kaardi kohta: EOF

Rõuge
Ava orienteerumiskaart