Kaardid

Kurtna

1986

Aasta

Ida-Virumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

8643

Number

1:25 000

Mõõtkava

Pindala: - km2

Kõrgusjoonte vahe: 2m

Kaardi suurus: A3

Kaardi tellija: OK Kape

Varaline autoriõigus: OK Kape

Kaardistajad: E.Metsalu

Välitöö aeg: 1986

Eelmine kaart: -

Esmakaardistatud ala osa: -%

Joonis: E.Metsalu

Faili tüüp: -

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus: -

Täiendav info kaardi kohta: OK Kape

Kurtna
Ava orienteerumiskaart