Võistlus

31aug.21

Põlva 22.Teisipäevak

Põlva 18. teisipäevak toimub 31.augustil Valgesoo 2018060 kaardil. Kaardi autor Avo Veermäe. Mõõtkava 1:10 000. Kõrgusjoonte vahe 2,5 m. Rajameister Kristjan Leiger: Valgesoo päevak viib meid järjekordselt Ahja jõe kallastele. Kaardil olevad sood on märjemapoolsed ja viirutusega raiesmikud tihedad, nii et mõlemate ületamine võib vaevaline olla. Üldiselt on radade läbitavus üsna keskmine, üpris suur on siiski ka hästi läbitava maastiku osakaal. Pikemad kaks rada ulatuvad ka teisele poole Ahja jõge, mispuhul on võimalik kasutada Porgandi maanteesilda. Liiklus sealsel teel pole just väga tihe, aga ettevaatust sellegipoolest. Jälgige ka kaardil olevaid õuealasid, mis küll enamasti (aga mitte alati) on aiaga piiratud.

RAJAMEISTER: Kristjan Leiger

Valgesoo
Päevak
Korraldaja: Kobras
Lisainfo:
Tule kohale: