Uudis

EOLi kevadine üldkogu toimub 11.aprillil 2015 Värskas

EOLi kevadine üldkogu toimub 11.aprillil 2015 Värskas

Vastavalt EOL juhatuse 20.02.2015 otsusele nr 1043, Kutsuda kokku EOL-i kevadine üldkogu 11. aprillil 2015, kell 17.00, Värskas, Värska OK Peko majas ja kinnitada esialgne üldkogu päevakord.
Aeg: 11.04.2015
Koht: Värska, Värska OK Peko maja

ÜLDKOGU PÄEVAKORD:

16.30-17.00 Üldkogul osalejate registreerimine;

17.00 Üldkogu töö algus

1. Üldkogu sissejuhatus-U.Klaas;
Üldkogu töö organiseerimine: juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine;

2. Ülevaade 2014. aasta eelarve täitmisest ja majandusaasta aruanne-P.Poopuu;

3. Revisjonikomisjoni aruanne-A.Teras;

4. EOLi 2015. aasta eelarve-P.Poopuu, S.Sild; 5. 2016. aasta riikliku noortespordi toetuse jaotuse alused-P.Tammemäe;

6. Revisjonikomisjoni valimine ja volituste tähtaja määramine-S.Sild;

7. Rogaini arengukava 2015-… -E.Pukkonen;
8. EOL võistlusreeglid-K.Lambot;

9. Uuringu Naised ja sport tulemuste tutvustus ja järeldused-K.Ruusalepp;

10. WMOC 2016 ja WOC 2017 ettevalmistused T.Tammemäe,M.Puusepp;

11. Ülevaade juhatuse ja toimkondade tegevusest-juhatuse liikmed;

12. Registreeritud sõnavõtud-EOLi liikmed; EOL 2015. aasta orienteerumisjooksu edetabeli juhend-A.Šved;

20.30 Üldkogu töö lõpp