Kaardid

Hiiu-Jannseni

2005

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2005012

Number

1:7 500

Mõõtkava

Pindala: 1.09 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: SK Tallinna Kompass

Varaline autoriõigus: SK Tallinna Kompass

Kaardistajad: Rein Rooni

Välitöö aeg: 2004-2005

Eelmine kaart: 2002013 9739

Esmakaardistatud ala osa: 60%

Joonis: Rein Rooni

Faili tüüp: OCAD 6-8

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus: Tallinna KV öises sprindis 2005

Täiendav info kaardi kohta: SK Tallinna Kompass

Hiiu-Jannseni
Ava orienteerumiskaart