Kaardid

Tähetorni

2009

Aasta

Harjumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2009020

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: 6.33 km2

Kõrgusjoonte vahe: 2,5m

Kaardi suurus: A3..

Kaardi tellija: ok nõmme

Varaline autoriõigus: Omakodu Grupp OÜ

Kaardistajad: Omakodu Grupp OÜ

Välitöö aeg: 0

Eelmine kaart: 2007011

Esmakaardistatud ala osa: 0%

Joonis: Omakodu Grupp OÜ

Faili tüüp: OCAD 8.0

Trükimeetod: Värvipaljundus

Esmaüritus: Tallinna Teisipäevak

Täiendav info kaardi kohta: õppe -ja orienteerumiskaart

Tähetorni
Ava orienteerumiskaart