Kaardid

Palomõtsa

2019

Aasta

Võrumaa

Maakond/linn

OJ

Tüüp

2019014

Number

1:10 000

Mõõtkava

Pindala: km2

Kõrgusjoonte vahe: 5m

Kaardi suurus: A4

Kaardi tellija: Orienteerumisklubi Võru

Varaline autoriõigus: Orienteerumisklubi Võru

Kaardistajad: Markus Puusepp

Välitöö aeg: 2018-2019

Eelmine kaart: 2015028

Esmakaardistatud ala osa: 0%

Joonis:

Faili tüüp: OCAD 11

Trükimeetod: Offset

Esmaüritus:

Täiendav info kaardi kohta: