Treenimine

Treenerikutse ja treeningrühmad

TREENERIKUTSE

Treeneri kutse andja on Eesti Olümpiakomitee (EOK). Kõik kehtivad treenerikutsed on kantud Kutseregistrisse ja Eesti Spordiregistrisse. Ülevaade kutsega treeneritest asub https://www.sport.ee/et/treenerid

Treenerikutsed antakse neljaks aastaks. Kutse taotlemine ja taastaotlemine on taotlejale tasuline ning toimub https://minu.treenerikutse.ee/ veebikeskkonnas.

Enne kutse taotlemist on soovitatav kontrollida enda dokumentide olemasolu ja vastavust https://treenerikutse.ee/ veebilehel.

Nõuded kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on sätestatud EOK ja Kultuuri Kutsenõukogu kutsete andmise korras.

Eesti Olümpiakomitee treenerite kutsekomisjon tegeleb spordialade hindamiskomisjonide liikmete ning meistertreeneri EKR7 ja eliittreeneri EKR8 kutsete andmise ja taastaotlemistega.

Abitreeneri, nooremtreeneri, treeneri ja vanemtreeneri kutsetaseme taotlejate dokumendid vaatab läbi EOLi treenerite hindamiskomisjon koostöös EOK kutsekomisjoniga. Nende tasemete kutseeksamid korraldab EOLi treenerite hindamiskomisjon.

KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTAOTLEMISE TASUD

Abitreener (EKR3) – 40 eurot
Nooremtreener (EKR4) – 47 eurot
Treener (EKR5) – 56 eurot
Vanemtreener (EKR6) – 72 eurot
Kultuuri Kutsenõukogu otsus tasudest.
Tasu maksmine toimub kohe taotlemise hetkel. Kui on kindel soov tasuda ülekandega, tuleb selle teostamiseks varuda vähemalt viis tööpäeva ning pärast makse sooritamist lisada maksedokument veebikeskkonnast saadud lingile.

KUTSE TAOTLEMISE EELTINGIMUSED

Treenerikutse taotlemiseks vajalike koolituste hulk sõltub isiku senisest haridusest ja orienteerumistreenerina või orienteerumise juhendajana töötamise kogemusest:

 

KUTSE TAASTAOTLEMISE TINGIMUSED

Kutse taastaotlemine peab toimuma treenerikutse kehtivuse perioodil. Mõjuvatel põhjustel on Kutsekomisjonil erandina õigus taastaotleja lubamiseks kutse taastõendamisele, kui kutse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

Kui treeneri kutse kehtivusest on möödunud enam kui 1 aasta, siis suunatakse kutse taotleja kutseeksamile, kusjuures kehtib korrakohane täienduskoolituse nõue – 60 tundi viimase 4 aasta jooksul.

Taastõendamine toimub esitatud dokumentide alusel ja/või intervjuu vormis. Taastõendamine vanaduspensioniealiste taastaotlejate osas toimub ainult dokumentide alusel. Vanaduspensioniealistelt taastaotlejatelt, kellele on eelnevalt antud kutse või taastõendatud kutse vähemalt kolmel korral, ei nõuta täienduskoolituse läbimist tõendavaid dokumente.

KUTSE TAOTLEMISE HINDAMISVORMID

(täpsemalt kirjeldatud EOK ja Kultuuri Kutsenõukogu kutsete andmise korras)

EKR3, EKR4 ja EKR5:

  • EOK testikeskuse kaudu kirjaliku testi sooritamine. Teadmiste hindamiseks on kirjalik test 40 küsimusega ja iga küsimuse kohta nelja valikvastustega, milledest ainult üks on õige. 40 küsimusest 20 küsimust on spordiala erialased ja 20 küsimust on spordi üldainetest. Kui eriala- ja üldainete teste ei sooritata üheaegselt, siis tuleb esmalt sooritada erialatest, mille vähemalt 60 %-lisel sooritamisel lubatakse hinnatav üldainete testile. Spordi üldainete küsimustest on 10 biomeditsiini, 6 pedagoogika ja psühholoogia ning 4 üldteadmiste valdkonnast.
  • Orienteerumise erialaste praktiliste oskuste eksam hindamiskomisjoni otsusel.

EKR6:

  • Spordi üldainete ja spordiala eriala küsimustega suuline või kirjalik eksam hindamiskomisjoni otsusel.
  • Orienteerumise erialaste praktiliste oskuste eksam hindamiskomisjoni otsusel.

TOIMIVAD TREENINGRÜHMAD