Korralduskava

Peakorraldamine

 • Võistlustel peab olema Peakorraldaja
 • Peakorraldaja vastutab kogu võistluse õnnestumise eest – tal peab olema ülevaade kõigest toimuvast!
 • Peakorraldaja ei vii punkte metsa ega jooda osalejaid
 • Rajameister ei tee peakorraldust
 • Loomulikult paneb peakorraldaja võistluse ette valmistamisel käe külge
 • Loe läbi võistluste üldjuhendid: Korraldajale 
 • Loe korralduskutsest, mida Sa korraldada lubasid. Korralduskutse

Kooskõlastamine

 • Enne kui hakkad kaarti joonistama või võistlust planeerima kooskõlasta Keskkonnaameti ja võimaliku Keskuse omanikuga.
 • Kooskõlastage võimalikult vara.
 • Kindlasti on vaja KOV’is saada Avaliku Ürituse Luba
 • Kõigi maaomanikega ei jõua kooskõlastada.. aga Me oleme alati kellelgi külas!
 • Kui on oht kellegi õue või kartulimaale trehvata, siis kooskõlasta see ära ja vajadusel vea lint ette.
 • Omanikud annavad asju andeks ja luba toimetada, kui nendega on eelnevalt räägitud.
 • Rajameister jt kõnelgu kõigiga keda metsas või platsil kohtate – nii on hiljem palju lihtsam!
 • Keskkonnaametiga Kooskõlastamine Sven Oras, slaidid 13 – 20

Eelarve

 • Võistlus ei tohi miinusesse jääda!
 • Kindlasti koosta Excel! Kulurida MUU peab kindlasti olemas olema!
 • Suur, väga suur osa on vabatahtlikul tööl  ..aga tegijad tahavad makstud saada ja asjad maksvadki raha ja oma kooskonda tuleb poputada!
 • Starditasud, omavalitsused, toetajad, kosstööpartnerid, metseenid, … Kui ei küsi, siis ei saa kindlasti!
 • KULKA EMV’sid ei toeta

Kooskond 

 • Põhivaldkondade juhid ja tegijad varakult paika. Vabatahtlikke võid hiljem otsida.
  • Peakorraldaja
  • Ajavõtt ja IT
  • Rada ja kaart
  • Ehitus
 • Eestis on kompetents olemas. Küsi, ära leiuta!
 • Hoia oma korraldajad õnnelikena. Ka peale võistlust. Nemad on võistluse õnnestumise pant!
 • Poputa korraldajaid, hooli neist.
  • Söögid
  • Elamine
  • Kütuseraha või transport
  • Saun
  • Mütsid-särgid,
  • Vii punktikohtunikele süüa ja juua
  • Hoiata korraldajaid, et päev on pikk ja võib olla külm või kuum või vihmane
 • Tunne oma korraldajaid, nende võimeid
  • Paikaloksunud tiimid on luksus
  • Nad ei ole spetsialistid aga nad reajuhul väga tahavad aidata.
  • Kirjuta neile juhendeid
  • Võistluseelne (võimalikult mittezoomis) koosolek peab olema!!!  Parem 2 või 3 koosolekut, mida võistlusele lähemal, seda suurema korraldajaskonnaga koos.

Keskuse valikul oluline

 • Parkimine
 • Elektrivool
 • Levi
 • Kaugus maastikust ja startidest
 • Finiš peab? platsi peal olema!
 • Joogivesi
 • Muu infra – mida rohkem seda parem! Metsa on kole raske head keskust püstitada. Aga saab.

Rada ja kaart

 • Rada ja kaart on võistluse A ja Ω. Kõik muu annavad võistlejad andeks. Valet punkti ja kaarti mitte!
 • Rajameister vastutab raja ja kaardi eest! Teised aitavad – tema teeb, otsustab ja vastutab!
 • Maastik peab võistlusele vastama!
 • Rajameister on peakorraldaja parem käsi! Andke talle varakult kogu teave ja võtke talt kogu teave.
 • Mida täpsem on rajameistrile tehtud ülesande püstitus, seda paremad rajad saab rajameister teha.
 • Missugused klassid võistlevad missuguste mõõtkavadega kaartidel.
 • Mitu raadiopunkti rajameister peab planeerima? Mitut raadiopunkti ta saab kasutada? Raadiopunkti levi tuleb eelnevalt kontrollida!
 • Mitu joogipunkti ta peab planeerima? Mitu jootjat on?
 • Kui suurt kaardilehte saab kasutada?
 • Kooskõlasta startide asukohad! Starti peab autoga pääsema!
 • Mitu starti on? Kas on erirajad (Avatud rada?) ja/või eristardid (Nööriradadele?)
 • Kus on alad, kuhu võistlejad ei tohi sattuda.
 • Mitut kontrollpunkti rajameister saab kasutada?
 • Rajad peavad vastama võistlusele ja osalusklassile! Ärge tõmmake üle!
 • Lühikese stardiprotokolli tagab piisav radade arv ja klasside õige jagamine radade vahel.
 • Kaardi õigsus on elementaarne. Pöörake tähelepanu kaardi loetavusele!
 • Kontrollige üle kõikide radade trükist tulnud kaardid!
 • Kõigi punktidega kaarte läheb palju vaja: rajatiim, peakorraldaja, ehitus, starditiim, meedia, meditsiin, …
 • Rajatiim peab olema piisav!
 • Kontrolljooksjad peavad kindlasti olema.
  • Kuidas käitub vea avastamisel!? Igal juhul kooskõlastab tegevuse pearajameistriga
 • Mait Tõnissoni Rajameistrikoolitus
 • Liblika keskmeks olevas kontrollpunktis peab olema rohkem kui üks SI-jaam

Ajavõtt ja IT

 • Kogu korraldus on üks suur IT
 • Korralik IT-mees on võistluste tähtsuselt 3’s mees?
 • Päris üksinda ei saa hakkama. Tarmo Klaar võib-olla saab.
 • Mida “IT-mees” teeb?
 • IT-komplekt tuleb enne võistlust kokku ja tööle panna. Driverid uuendada, vajalikud üleminekud ja kaablid külge panna.
 • Raadiopunktide levi saab 100% testida vaid nendesamade raadiopunktidega
 • Osport.ee otsetulemused töötavad väga hästi.
 • Igasuguseid lahendusi on olemas. Küsige ja testige ja kasutage.
 • Tulemused platsil saab lasta ekraanidele.
 • Voolu peab olema piisavalt. Inverteriga varugeneraator peaks olema saadaval. UPS võiks ka voolukatkestuste vatsu olemas olla.
 • Kasulik on koostada ka IT plaan või juhend või kava
 • Loosimine (sic! reeglid!) ja protokollid
  • Veebi
  • Teabetahvlile
  • Kohtunikele
 • Võistlusjärgne XML-üleslaadimine, loha jms
 • Votmistage RaceManager kohe korrektselt!

Nõustaja(d)

 • Nõustaja on korraldaja abiline, mitte külm kontroll. Otsige koos parimaid lahendusi.
 • Mida rohkem on tarka kõrvaltvaataja pilku, seda parem
 • Nõustaja nõustab, mitte ei korralda.
 • Nõustajal on õigus ja suisa kohustus lolle küsimusi küsida
 • Korraldajal on õigus ja suisa kohustus nõu ja abi ja kooskõlastusi küsida.
 • Võistlusreeglid lubavad või kohustavad päris paljudes kohtades Nõustajaga kokkuleppel teha erilahendusi.
 • Kui võimalik, kaasa ka radadele-kaartidele eraldi inspektor
 • Nõustaja kaitseb võistlejaid korraldajate eest ja vastupidi.
 • Nõustaja peab olema kursis võistlusreeglitega.

Teave 

 • Võistluste koduleht ja teabe sinna riputamine
 • Võistlusreeglid Punkt 8 Teave Võistluse kohta
 • Kõiksugune materjal peab ilus olema!
 • Kujundustööd
 • Võtke julgelt varasemate võistluste avaldatud teave aluseks! Tehke kopipaste aga lugege läbi!
 • Teabe kokku panemine toob nii mõnegi ununenud korraldusnüansi meelde!
 • Kui kogu teave ei ole koos, siis avalda olemasolev. Ära hoia teadaolevat teavet kinni.
 • Üks pilt või skeem on parem kui 1 000 sõna.
 • Igasugune eriteave peab olema nii veebis kui võistluskeskuses ja võimalik, et ka stardis üleval!
 • Tulemused seinale (või ekraanile? ja interneti) on ka teave!
 • GPS-jälgimine on teave! Hoolitse, et see avaneks õigel ajal õiges kohas õiget moodi.
 • Kohalesõiduskeemid- ja viidad ning parkimisjuhised on teave!
 • Sildid: “Võistlusmaastik” on teave!
 • Teetelk peab kõigega kursis olema! Neile oma info lauale või veebileht lahti vms.

Meedia ja turundus

 • Võistluste koduleht. EOL-kalender ja leht.
 • Tuleb olemas olla! Toota pilte ja klippe jne
 • Enne ja pärast võistlust.
 • Fotograaf peab olema!
 • Valla- ja muud lehed otsivad materjali. Otsi nad ülesse!
 • IGAsugune sotsmeedia on abiks
 • Pressiteade on miinimum! Kes teeb!?
 • AK-uudistesse on võimalik saada. Tarmo Tiisler.
 • Kui saate meedia kohale, siis olge ta jaoks olemas!
 • Toetajatega lepingud. Toetajate logode ja plagude hange.

Meditsiin

 • Parameedik on miinimum
 • Hea, kui lähim EMO on meist teadlik

Tegevused, Ametid, Vastutused ja Valdkonnad

 • Tekivad nii vajaduspõhiselt kui ka mööda inimeste pädevusi.
 • Olenevalt kooskonnast saab mingeid tegevusi ühitada
 • Oluline on, et KÕIK tegevused oleksid planeeritult kaetud
 • Peakorraldaja ei tohi võtta enesele ühtegi muud ametit juurde. Eesmärk peab olema võistluse aja käed taskus võistlust nautida. Nagunii tekib mingi tegevus..
 • Valik Valdkondi
  • Ajavõtt ja IT
  • Ehitus
  • Sekretariaat ja teave
  • Start
  • Parkimine
  • Rada ja Kaart
  • Reklaam ja Meedia
  • Tähistus ja viidad
  • Autasustamine
  • jne
 • Valik tegevusi, mis on vaja tegijatega katta
  • Jootmine sh joogi hankimine ja joogi vedamine ja joogipunkti jõudmine
  • Teeületuse turvamine
  • Stardist riiete vedu Finišisse
  • GPS’ide jagamine ja… need on vaja pärast kokku ka korjata!
  • jne
 • Sven Orase näidistabel Valdkondadest ja tegevustest.

Varustus ja Tegevused

 • Iga tegevus tahab tegemist, iga tegevuse tegemiseks on vaja vahendeid.
 • Võiks tekkida Excel: Valdkond; Tegevus; Tegija; Vahendid; Kust; Millal; Palju maksab
 • Tegevused ja varustuse vajadus tekivad valdkondade või ametite juhendeid kirjutades.
 • Kogenud tiim oskab juba ise öelda, mida tal vaja on ja kust saab.
 • Harvem korraldajail on mõttekas korraldusvarustus kokku laenata. Ja viime ilusti tagasi ka, muidu teine kord enam ei saa.
 • Varustuse transport! Kuidas, kes ja millal!
 • Varustus tuleb pärast ka kokku pakkid ja õigesse kohta (ja omanikele) tagasi jõudma!

Keskus

 • EOL võistluse keskus peab olema ILUS
 • Keskus, kus on osalejal ja korraldajal heal.
 • Püüa seda mõelda – ette kujutada:
  • Võistlejate, publiku ja korraldajate liikumine. Vajalikese kohtades augud koridorides.
  • Teave ja tulemused
  • Parkimine
  • Pesemine
  • Toitlustus
  • Autasustamine – mitte vastu päikest!
  • Kempsud
  • Kuidas vihmaga?
  • Karantiin?
  • Läbijooks ja/või vaate KP – Publik
 • Hea on kui kohvikust saab jälgida autasustamist ja finišit.
 • Spiiker peab nägema finišisirget ja ehk ka vaatepunkti.
 • Kõik lipud ja plagud ILUSTI püsti

Ehitus

 • Kuldsete kätega, lahtise pea (ja kaubikuga?) ja heade tööriistadega töömees on peakorraldaja õnnistus.
 • Keskus
  • Telgid
  • Parkimisala
  • Läbijooks
  • Poodium
  • Teabetahvlid
  • Lipud ja plagud
 • Finiš
  • Telk
  • Finišiliin
  • Koridorid
 • Start
  • Telgid
  • Koridorid
  • Tähistus
 • Rada
  • Ületused
  • KP’s reklaamid vms
 • Viidad
  • Keskusesse
  • Startidesse
  • Platsil

Sekretariaat

 • Registreerimise püsti panek ja haldamine
 • Teabetelk peab kõike teadma!
 • Eelteabe koostamine.
 • Andke neile korralik telk või tuba!
 • Seal ei pruugi ka üksi hakkama saada. Eriti enne startide algust.
 • Rahad, rendipulgad, numbrid, pulgavahetused, GPS, muud teemad
 • Võistlusnumbrid võiksid asuda teabetelgi juures. Mittemaksnud saavad oma numbri peale tasumist teabetelgist.
 • Kust  teabetelgi pädevus lõpeb!? Stardiprotokolli nad muuta ei saa!
 • Tulemused ja teave seinale?
 • Autasustamine

GPS

 • EOL võistlusel peab olema vähemalt 16 GPS-jälgimisega osalejat
 • Mõttekas on jagada rohkem seadmeid ühes osalusklassis kui vähe paljudes klassides.
 • GPS’id ja jälgimiseks vajalik tuleb Tõnis Ermi käest: tonis@sportrec.eu
 • GPS’id jaga Stardis

Start

 • Starti peab autoga ligi saama!
 • Starditiim vaadaku stardikohad üle hiljemalt 1 päev enne võistlust!
 • Kaardid loetakse üle EELMISEL ÕHTUL!
 • Pigem olgu stardis ruumi rohkem, kui vähem.
 • K-punkti paigaldab rajameister!
 • K-punkt ei tohi stardijoonelt paista.
 • Veakohad on esimesed minutid ja tühjad reservkohad!
 • Mängige rutiinid läbi.
 • Stardis tehakse vaikselt täpset tööd. Kohtunikud omavahel ei vestle!
 • Optimaalne 4 inimest: Sissekutsuja-pulgakontrollija; joon(t)ele sättija, stardijoon, kaardipööraja. Lisaks võiks olla eriolukordade lahendaja.
 • Nööriraja start käib teistmoodi.
 • Igaks juhuks paar varupulka.
 • Kuidas jõuab pulgavahetuse teave ajavõttu?
 • Sünkroniseeritud kellad saad IT’st
 • Eelstardikell ja eelstardi silt selle all.
 • Ühisstardid mõtle ja mängi hoolikalt läbi. Eriti halva ilmaga tulevad võistlejad starti viimasel sekundil. Aga neid on vaje veel nullida ja kontrollida ja..
 • Ühisstarditiimist vabaneb ressurss näiteks teatevahetustiimi.
 • Soojendusriided peavad keskusesse jõudma

Finiš

 • Viimane punkt, Finišikoridor, Finišijoon, hingeldamine-pidurdusmaa, maha lugemine.
 • Finišikoridor ehita nii, et osaleja ei satuks finišeerides väljaspoole finišikoridori.
 • Mittefinišeerivad osalejad ei tohi sattuda finišijaama juurde. Finišijaam lülitab SI-Air pulga välja.
 • Ühisstardiga võistlustel peab finišijoon olema finišeerijale väga selgelt arusaadav! Seal peab olema inimene!
 • Finišisirge pikkus ja laius peab vastama võistlusreeglitele
 • Võimalusel paiguta finišiliini ja/või viimase KP juurde toetajate plagud.
 • Suusatajatel ja eriti ratturitel on väga pikk pidurdusmaa! Siin on oluline ka OHUTUS!
 • Nööriraja nöör ei lõpe viimases punktis!
 • Mahalugeja-tseki väljastaja proteste vastu ei võta!
 • GPS-korjamine
 • Kaartide korjamine. Kes, kuhu ja kui kaua. Nii vähe kui võimalik.

Autasustamine

 • Vaata, et Sul oleks autasud! EOL annab medalid ja diplomid. A-klassid ja väljamaalased tahavad eraldi auhindu!
 • Kes autasustab? Millal autasustame? Kes ette valmistab? Magaziini Mängude laadsel mastaapsel auhindamisel peab olema eraldi inimene, kes auhinnad ära jagab ja valmis paneb.
 • Autasustamiseks hangi poodium. Mitte vastu päikest!
 • EOL poodiumiplagu kinnita ilma kortsudeta. Selleks saad kasutada EOL poodiumiplagu raami.

Printimine

 • Sic! Kaardid ja rajad on saladus!
 • Kaartidele minevad logod leiab SIIT
 • Tee prooviprindid
 • Kui suur on võimalik kaardilehe maksimummõõt. Mida väiksem kaart, seda parem.
 • Kust tulevad ja kes kontrollib kogused?
 • Millal kaardid kätte saab?
 • Kas on veekindel?
 • Kas saab ka kahepoolseid kaarte?
 • Kas on teatekaartide printimise võimekus
 • Kas prinditakse ka rinnanumbrid koos nime ja stardiajaga.
 • Küsi printijaid teiste korraldajate käest.
 • Printcenter teeb hästi

Žürii

 • Žüriisse kuulub 3 mittekorraldajat
 • Žürii tööd juhib nõustaja
 • Kõigepealt esitatakse korraldajale kaebus. Ole selleks valmis ja lahenda see rahulikult, eelkõige sportlikku printsiipi silmas pidades.
 • Kui kaebust ei rahuldata, siis esitatakse Žüriile protest.