Osalemine

Võistlustel on tavaliselt eelregistreerimine. Teave registreerimise kohta leiate võistluste juhendist. Päevakuil eelregistreerimist ei ole.

Osport

Enamik Eesti orienteerumisvõistlusi kasutab registreerimiskeskkonnana Osport.ee keskkonda

Osalusklassid

Orienteerumisüritustel on palju erinevaid osalusklasse, et erinevas vanuses ja oskustega orienteerujad saaksid endale jõukohase ja rahuludust pakkuva orienteerumisraja. Osalusklassid on ära toodud ürituste juhendeis.

Soojärgsed klassid

Osalusklassi esimeseks täheks olev M või N viitab osaleja soole (mees- või nais-)

Vanusejärgsed klassid

Põhiklass. Vanuseklasse N21 ja M21 nimetatakse põhiklassideks ja seal saavad osaleda kõik soovijad, kui ürituse juhendiga ei ole sätestatud teisit.

Noorte ja laste puhul kasutatakse näiteks vanuseklasse: 8; 9; 10; 12; 14; 16; 18 ja 20. Laste ja noorte puhul tähendab vanuseklassi number seda, et ses klassis saavad osaleda näiteks 14 ja nooremad. Vanuseklassi kuulumist arvutatakse sünniaasta järgi. Näiteks N14 klassis saavad kalendri aasta jooksul osaleda kõik tüdrukud kelle vanus kogu aasta vältel on 14 või nooremad.

Täiskasvanute puhul kasutatakse näiteks vanuseklasse: 35; 45; 50; 55; 60; 65; 70, 75; 80; 85; 90 Täiskasvanute  puhul tähendab vanuseklassi number seda, et ses klassis saavad osaleda näiteks 50 ja vanemad. Vanuseklassi kuulumist arvutatakse sünniaasta järgi. Näiteks M50 klassis saavad kalendri aasta jooksul osaleda kõik härrad, kes sel aastal saavad 50 aasta vanuseks või vanemaks.

Oskuste järgsed klassid.

Suuremail üritustel kasutatakse vanuseklasside sees ka nö tasemeklasse. Näiteks N21E; N21A; N21B; N21C. E (Eliidi) rada on kõige pikem ja tehnilisem, C-rada lühim ja lihtsaim. Tasemeklasside tähendus on kindlasti kirjas ürituse juhendis.