Orienteerumismängud

Kõige lihtsam on õppida läbi mängimise. Ka orienteerumist on võimalik õppida mängides. Selleks on loodud mitmeid arvutiprogramme. Allpool valik mõningatest o-teemalistest mängudest:

Raili Rooba poolt koostatud o-mängud koolidele:

Erinevad O-mängud

  • MOBO – mobiiliorienteerumine
  • Tunne O-kaardi leppemärke – eestikeelne mäng (test), kus tuleb aja peale ära märkida 10 o-kaardi leppemärgi nimetus ja kategooria.
  • Catching Features – Väga realistlik 3D orienteerumismäng mida kasutavad ka maailma parimad orienteerujad. Võimalik harjutada erinevatel maastikel või võtta osa online võistlustest.
  • Suunnistussimulaattori – Soomlaste poolte tehtud realistlik 3D orienteerumissimulaator. Virtuaalsed võistlused.
  • Kaardi puzzle – 4×4 ruudustikus kaardi puzzle
  • Oriantica – ühe esimese 3D mängu (WinOL) uuem versioon.
  • Täpsus-O mäng – üsna realistlik fotodel põhinev täpsusorienteerumise mäng/võistlus
  • Orienteerumismäng algajateleOrienteerumine metsaelanikega” – mäng koosneb 12 einevast lihtsamast keerulisemaks A5-kaartidel olevast piltkaartidega orienteerumisrajast.